Innlogging for IK-bygg og FDV-moduler
Tjenesten er levert av Laft Software AS på vegne av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF).